https://www.ssse.com.pl/

grunty pod inwestycje

Wybór miejsca, w którym firma utworzy nowy zakład produkcyjny jest szczególnie istotny. Pozyskując odpowiednie grunty pod inwestycje przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszt budowy nowego zakładu. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia przedsiębiorcom dostęp do terenów inwestycyjnych z miejscowymi planami zagospodarowania. Dodatkowo znacząca część oferowanych gruntów posiada konieczną infrastrukturę techniczną. Umożliwia to sprawniejsze realizowanie działań inwestycyjnych. Wybierają grunty pod inwestycje na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorstwo uzyskuje możliwość ubiegania się o uzyskanie wsparcia nowej inwestycji. Zależnie od wielkości oraz rodzaju inwestycji pomoc taka może być przyznana na okres do piętnastu lat. Całość specjalnej strefy ekonomicznej podzielona jest na prawie dwadzieścia podstref. Znajdują się one w obrębie kilku wschodnich województw. Lokalizacja taka zwiększa swobodę wyboru miejsca przeprowadzenia inwestycji tak, aby maksymalnie spełnić oczekiwania inwestora.