Każdy przedsiębiorca musi przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

brak zdjęcia

Każde miejsce, w którym wykonywana jest praca ludzi, wymaga odpowiedniego dostosowania do wymogów bezpieczeństwa. Według obowiązującego w Polsce prawa pracodawca musi wyposażyć taki obiekt w odpowiednie oznaczenia min dróg ewakuacyjnych, instrukcje bezpieczeństwa, jak i instrukcje PPOŻ. Każdy nowy pracownik powinien zostać z nią zapoznany i stosować się do niej ściśle. Informuje ona pracownika min o tym, czego nie można wykonywać w danym obiekcie, jak i o zachowaniu w czasie pożaru. Nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji PPOŻ może dla pracownika wiązać się z karą nagany ustnej, ze wpisem do akt. Dlatego bardzo ważne jest, aby instrukcje PPOŻ były profesjonalne i dostosowane do naszego obiektu. Firma Anro zajmuje się kompleksowo dostarczaniem odpowiednich instrukcji i sprzętów, zarówno BHP, jak i PPOŻ. Oferuje usługi, jak i odpowiedni sprzęt, który pozwoli ci dostosować twoją firmę i obiekty do obowiązujących na Polskim rynku przepisów. Bogate doświadczenie, jak i fachowa wiedza to to, na czym bazuje Anro.